Regionale verneombud

For å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte næringer er det oppnevnt regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen og i bygge- og anleggsbransjen.

Regionale verneombud skal være pådrivere for et godt arbeidsmiljø – særlig i små og mellomstore virksomheter. Ordningen med regionale verneombud er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet. Det er virksomhetene i bransjene som finansierer ordningen. Ansettelse av regionale verneombud og inndriving av gebyr fra virksomhetene gjøres av Fondet for regionale verneombud.

Regionale verneombud har som hovedoppgave å oppsøke virksomheter i bransjene for å veilede og ivareta oppgavene som verneombud der hvor virksomheten ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU) i samsvar med arbeidsmiljølovens regelverk.

De regionale verneombudene har samme myndighet som ordinære verneombud, inntil virksomhetens eget verneombud er på plass.

Mer informasjon

Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen (rvofond.no)Regionale verneombud i hotell-, restaurant og renholdsbransjen (rvofond.no)