Arbeidstilsynets strategiske målsettinger

Arbeidstilsynet har seks strategiske målsettinger for 2024.

Innen utgangen av 2024 skal Arbeidstilsynet ha

  • redusert andelen virksomheter med høy risiko i prioriterte målgrupper med 20 % sammenlignet med 2022
  • oppnådd høy bruk av digitale selvbetjeningsverktøy blant alle virksomheter med ansatte
  • gitt opplæring om arbeidsmiljølovgivningen og godt arbeidsmiljø for alle nye arbeidsutførere
  • bidratt til at flere trusselaktører har fått sin kapasitet og intensjon betydelig redusert, sammenlignet med 2022
  • styrket prioriterte oppgaver tilsvarende 60 årsverk
  • styrket og videreutviklet eget arbeidsmiljø i 2024 sammenlignet med resultatene som foreligger i 2022