Seks råd til arbeidsgivere som har ansatte på hjemmekontor

Publisert 11.03.2021 - Lesetid: 4 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange arbeidstakere har nå jobbet ett år fra hjemmekontor. – Det er viktig at arbeidsgiver fortsatt holder kontakt med de ansatte som sitter på hjemmekontor, og snakker med dem jevnlig, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Merk at denne nyhetssaken kan inneholde utdatert informasjon om regelverk knyttet til koronapandemien og smittevern. Oppdatert informasjon finner du på Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Koronapandemien og unntaksbestemmelsene den førte med seg, har blitt mer langvarig enn mange så for seg i mars 2020.

Selv om pandemien på mange måter er en unntakstilstand, har arbeidsgiver fremdeles en ansvars- og omsorgsplikt. 

Direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Foto.

– Det er viktig at arbeidsgiver følger opp sine ansatte, også når de jobber hjemmefra. Da kan arbeidsgiver og arbeidstaker sammen finne gode løsninger, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. 

Les mer på vår temaside: Hjemmearbeid

Seks råd til arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor:

  1. Hold kontakt med arbeidstakerne og snakk med dem jevnlig. Spør om hvordan de har det og hva de trenger i arbeidshverdagen. Følg opp dersom noen har særlige utfordringer eller behov som krever oppfølging eller tilrettelegging. Det er særlig viktig å ta vare på nyansatte.
  2. Finn og avtal digitale løsninger som lar arbeidstakerne holde god kontakt med hverandre. Eksempler på digitale kanaler for video er Skype, Teams og FaceTime.
  3. Innfør eller bruk både formelle og uformelle digitale møteflater. Ta gjerne kaffen med kollegaene digitalt!
  4. Sørg for at de har en ergonomisk best mulig arbeidsplass, med for eksempel regulerbar arbeidsstol, god belysning og stor nok og regulerbar dataskjerm. Se sjekkliste for arbeid ved dataskjerm. I de tilfeller den enkelte arbeidsplass ikke er best mulig tilpasset, kan organisatoriske tiltak være med på å avhjelpe situasjonen. Dette kan for eksempel være tiltak for fysisk aktivitet, hyppigere pauser o.l.
  5. Oppfordre de ansatte til å ta pauser og til å variere arbeidsstillingen, for eksempel ved å variere bruk av arbeidsbord og stoler.
  6. Vurder om fleksibel arbeidstid kan hjelpe på utfordringene med stengte skoler og barnehager.

Revidering av forskrift

Hjemmekontor er regulert i egen forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem. Denne gjelder for arbeid i arbeidstakers hjem som ikke er kortvarig eller tilfeldig.

Koronapandemien har aktualisert hjemmekontoret, og mange virksomheter forventer at deres ansatte vil fortsette å benytte seg av delvis hjemmekontor også etter pandemien. Arbeids- og sosialdepartementet har derfor tatt et initiativ ovenfor partene i arbeidslivet, der de vil se på om det er behov for endringer i forskriften.

– En revidering av forskriften er blitt aktualisert gjennom det året som har vært. Vi har gjort oss en del erfaringer gjennom pandemien og støtter arbeidet med revidering, sier direktør Vollheim.