Inkluderende Arbeidsliv (IA)

Nyheter

To ansatte ved pc.

TILBAKEMELDING ER VIKTIG: Tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb, kan øke motivasjonen og trivselen til de ansatte. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Anerkjennelse på jobb gir motivasjon og bedre helse

– Å jobbe et sted der du blir sett og satt pris på er både viktig for motivasjonen til de ansatte, men også for å skape et godt...

Publisert 06.02.2023
Lesetid: 3 min
 To kollegaer i samtale i kontorlandskap

INNFLYTELSE ER VIKTIG: Ansatte som opplever at de har innflytelse og kan påvirke beslutninger som er viktig i arbeidet har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke

Å kunne påvirke hvordan egne arbeidsoppgaver løses øker motivasjonen og reduserer risikoen for å bli syk av jobben.

Publisert 11.01.2023
Lesetid: 4 min
Illustrasjonsbilde av ulike bransjer fra Arbeidsmiljøportalen.

VERKTØY FOR ARBEIDSMILJØET: Arbeidsmiljøportalen er et resultat av Arbeidsmiljøsatsingen i IA-avtalen. ILLUSTRASJON: Arbeidsmiljøportalen.no

Nyhet

IA-avtalen forlenges

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år.

Publisert 03.11.2022
Lesetid: 2 min
Bildet er en kollasj av sju forskjellige illustrasjoner som skal illustrere noen som jobber innen industrien, som frisør, som bilmekaniker, i varehandel, på kontor og i to forskjellige undervisningssituasjoner.

NYTTIG VERKTØY FOR ARBEIDSMILJØET: Målet med Arbeidsmiljøportalen er at virksomheten i størst mulig grad skal være i stand til å ta tak i egne arbeidsmiljøutfordringer. ILLUSTRASJON: Arbeidsmiljøportalen.no

Nyhet

Nye bransjer i Arbeidsmiljøportalen

Virksomheter innen industri, frisør, bilbransjen, varehandel, kontorarbeid og undervisning kan nå finne innsikt om egen bransje...

Publisert 14.06.2022
Lesetid: 3 min