Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Publisert 18.11.2021 - Lesetid: 2 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Innen 1. januar 2023 må alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert i tråd med nye krav i den europeiske REACH-forordningen. Leverandører av kjemikalier kan allerede nå starte med å oppdatere sikkerhetsdatabladene.

Bildet viser tre forskjellige faresymboler for klassifisering og merking av kjemikalier

NYE KRAV: Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper skal ha et sikkerhetsdatablad. Fra 1. januar 2023 skal samtlige kjemisikkerhetsdatablader oppfylle kravene i det nye regelverket.

Følgende endringer i sikkerhetsdatabladene må bli gjort:

  • Det blir satt krav om opplysninger om innhold av nanomaterialer og hormonforstyrrende stoffer i kjemikalier.
  • Det skal også være en mer detaljert beskrivelse av bruksområdet for kjemikalier enn det som gjelder i dagens regelverk. I tillegg skal det være mer utfyllende opplysninger om blant annet håndtering, oppbevaring og fysiske-kjemiske egenskaper og toksikologisk virkning ved kjemikaliene.
  • Det er et formelt krav om en unik kode for kjemikaliene, såkalt UFI-kode («Unique Formula Identifier»). Det er en entydig alfanumerisk kode som knytter sammen informasjon om sammensetningen av en stoffblandinger i kjemikalier.
  • Endret vedlegg II gjennomfører også den 6. og 7. endringen i FNs kriterier for kjemikalier.

– Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. «Å stille til rådighet» skal være en aktiv handling. Det å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database er ikke nok, sier Tore Jeppe Sørhaug som er seksjonsleder for markedskontroll i Arbeidstilsynet.

Skal sikre trygg bruk

Det er et krav i REACH-forordningen om at brukere av kjemikalier skal få sikkerhetsdatabladet når det skjer en vesentlig endring i lovverket.

Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper skal ha et sikkerhetsdatablad. Også blandinger som ikke er klassifisert som farlig, men inneholder minst ett farlig stoff, skal ha et sikkerhetsdatablad. Databladets viktigste funksjon er å sikre trygg bruk av kjemikalier.

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at stoffkartotekene ajourføres i tråd med de nye reglene.

Overgangsperiode

Det er lagt opp til en overgangsperiode for gjennomføring av lovendringene. Fram til årsskiftet 2022/2023 er kjemikalieprodukter som allerede er på markedet i tråd med gjeldende regelverk. Men fra 1. januar 2023 skal samtlige kjemisikkerhetsdatablader oppfylle kravene i det nye regelverket.

Overgangsordningen er ikke til hinder for at eksisterende sikkerhetsdatablad allerede nå kan bli oppdatert.

Har du spørsmål om endringer i sikkerhetsdatablad? Abdulqadir Suleiman kan kontaktes ved fagspørsmål og Liv-Stephanie Haug Bantle kan kontaktes ved juridiske spørsmål. Eller du kan ta kontakt med vår svartjeneste.

 

Relaterte artikler