Minstelønn i hotell og restaurant fra 2018

Publisert 07.11.2017

Tariffnemnda har vedtatt at det fra 1. januar blir innført minstelønn i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. 

Minstelønnssatsene vil bli publisert på Tariffnemnda sine nettsider når dette er klart.

Se også nettsak fra Arbeids- og sosialdepartementet