Midlertidige endringer for HMS-kort med inaktivt D-nummer

Publisert 10.02.2022 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra februar i år blir mange tusen D-numre inaktive i Folkeregisteret. Arbeidstilsynet gjør derfor midlertidige endringer i HMS-kortenes gyldighet ut fra statusen på D-numrene.

Bildet viser en skjermdump fra hmskort.no, hvor det er bilder av  rengjøringspersonell og  HMS-kort.

MANGE MÅ REAKTIVERE: For at et D-nummer skal bli aktivt igjen, må eieren møte opp til ID-kontroll ved et skattekontor eller Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA). FOTO: Skjermdump fra hmskort.no. 

Mange HMS-kort vil få status «inaktivt» fra februar 2022, når Skatteetaten starter en løpende inaktivering av alle D-numre som er eldre enn fem år.

I systemet for bestilling av HMS-kort er det slik at status på D-nummeret får betydning for status på HMS-kortet. Et «inaktivt» D-nummer medfører et inaktivt HMS-kort. Dette kan bli et tema ved kontroll av HMS-kort under tilsyn. I tillegg kan status «inaktivt» påvirke andre tjenester som virksomhetene tillegger kortene, for eksempel adgangskontroll.

En overgangsperiode

For å unngå at dette rammer virksomheter og arbeidstakere, vil alle HMS-kort bestilt med D-nummer være gyldige fram til 1. oktober 2022, uavhengig av status på D-nummeret.

Etter 1. oktober 2022 vil et HMS-kort bestilt med D-nummer være gyldig kun i 30 dager etter at D-nummeret ble deaktivert.

– Inaktive HMS-kort ville vært en ulempe for virksomheter med utenlandske arbeidstakere. Derfor gjør Arbeidstilsynet et unntak og innfører en overgangsperiode som gir arbeidstakere anledning til å reaktivere sine D-numre uten problemer, sier Ørnulf Halmrast i seksjon for godkjenninger og meldinger.

Slik reaktiverer du et D-nummer

For at et D-nummer skal bli aktivt igjen, må eieren møte opp til ID-kontroll ved et skattekontor eller Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA). Vær oppmerksom på følgende:

Bakgrunn

Det var i 2017, etter en endring i Folkeregisterforskriften, at Skatteetaten bestemte at et D-nummer skulle få status «inaktivt» fem år etter det ble tildelt en person. Hensikten med endringen er å redusere faren for misbruk av D-nummerordningen.

Arbeidstilsynet har derfor gjort midlertidige justeringer i bestillingsløsningen på hmskort.no. Hensikten er å hindre at brukerne opplever tekniske problemer ved bestilling av nye HMS-kort til ansatte med inaktive D-numre.

Nye tjenester på hmskort.no

Dette er nytt i bestillingsløsningen hmskort.no:

  • Bestillere av HMS-kort kan nå velge å få et varsel 14  dager før et D-nummer blir inaktivt i Folkeregisteret.
  • Om kort tid vil en ny funksjonalitet gi bestillere av HMS-kort oversikt over hvilke kort som er bestilt med D-nummer og status på D-nummeret.
  • HMS-kort bestilt med et inaktivt D-nummer vil få status «inaktivt» dersom D-nummeret ikke er reaktivert innen 1. oktober.

– Arbeidstilsynets arbeid blir ikke berørt av den midlertidige ordningen. HMS-kortene er et viktig verktøy i bekjempelse av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet. Derfor skal vi fortsatt kontrollere mange HMS-kort når vi er ute på tilsyn. Samtidig håper vi at løsningen med en begrenset overgangsperiode blir god for både virksomheter og arbeidstakere, sier Halmrast.

Relaterte artikler

Biletet viser to HMS-kort. Eit grønt med bilete av ein mann og eit gult med bilete av ei kvinne.

BESTILL ENKELT SJØLV: Arbeidstilsynet tilrår å bestille direkte frå hmskort.no, som er den offisielle nettsida for HMS-kort. 

Nyhet

Unngå dyre HMS-kort

Mange aktørar tener gode pengar på å selje HMS-kort til norske verksemder. Arbeidstilsynet oppmodar verksemdene til å bestille...

Publisert 04.11.2021
Lesetid: 3 min
Ørnulf Halmrast
Seksjonsleder, seksjon for godkjenninger og meldinger
ornulf.​halmrast@​arbeidstilsynet.​no
Les flere nyheter om