Kommentarer til revidert byggherreforskrift

Publisert 17.12.2020 - Lesetid: 1 min

Arbeidstilsynets kommentarer til revidert byggherreforskrift er klare. Vi har også publisert opptak av webinar hvor forskriftsendringene var tema.

Våre kommentarer gir utfyllende informasjon om innholdet i bestemmelsene.

Når revidert byggherreforskrift trer i kraft fra og med 1. januar 2021 vil du som normalt finne bestemmelsene med tilhørende kommentarer på våre regelverkssider

Opptak av webinar

I starten av desember arrangerte vi webinaret «Endringer i byggherreforskriften», hvor vi gikk igjennom endringene som trer i kraft 1. januar 2021. Vi hadde over 2 500 deltakere, og vi mottok veldig mange spørsmål. Vi jobber fortsatt med å besvare noen av dem, og kommer til å publisere disse i en egen artikkel etter nyttår. 

Se opptak under, eller finn det her

 

Relaterte artikler