Avlyst: Yrkesdykkerkonferansen 2020

Scandic Hotel Flesland, tirsdag 10. november 2020 – onsdag 11. november 2020

Yrkesdykkerkonferansen 2020 i regi av NUI, Arbeidstilsynet, Sjømat Norge og Høyskolen på Vestlandet (ved dykkerutdanningen) er avlyst grunnet korona og smittevernhensyn.

På grunn av den pågående Covid-19 situasjonen er rammevilkårene for å avholde en konferanse i 2020 meget usikre. Årets konferanse er derfor avlyst.

NUI AS, Arbeidstilsynet, Sjømat Norge og HVL Dykkerutdanningen håper å kunne arrangere YDK i 2022, og deler av årets program vil nok fortsatt være aktuelt om et par år.

Eventuelle innbetalte beløp til konferansen vil bli refundert så raskt som praktisk mulig.

Har dere spørsmål vennligst ta kontakt med NUI.