Workshop: Sikker håndtering av strøm

Auditoriet, Prinsensgt. 1, Trondheim, 11. april 2019

På dette arrangementet vil Arbeidstilsynet, sammen med bygge- og anleggsnæringen og andre samarbeidende aktører bidra til erfaringsdeling og økt kunnskap om sikker håndtering av strøm.

Arbeidstilsynet skal bidra til at antall arbeidsulykker reduseres og ønsker å være en pådriver for samarbeid med andre aktører for å oppnå større effekt av det forebyggende arbeidet. I følge STAMI rammes hvert år omkring 3000 yrkesaktive av strømulykker.
De som blir utsatt for strømulykker kan blant annet få nerveskader og muskel- og skjelettlidelser.

Arrangementet er aktuelt for byggherrer, entreprenører, verneombud, SHA-/HMS-ansvarlige, arbeidstakere, bemanningsforetak, bedriftshelsetjenester og Arbeidstilsynets inspektører.

Arrangementet er gratis!

pdf Workshop program 110419.pdf

Påmelding innen 5. april til anne.sorum@arbeidstilsynet.no.