Webinar om arbeidstid og helse

Webinar, kl. 09:00–09:45, torsdag 18. juni 2020

Organisering av arbeidstid påvirker helse og arbeidsmiljø. Risikoen for skader og ulykker øker betydelig ved lange arbeidsdager. Men visste du også at nattarbeid, mangel på pauser og lange vakter over tid har en negativ konsekvens for både fysisk og psykisk helse?

Innhold

Webinaret setter fokus på sammenhengen mellom organisering av arbeidstid, ulike arbeidstidsordninger og helse. Webinaret vil gjennomgå

  • hva forsvarlig arbeidstid er og hvorfor forsvarlig arbeidstid er viktig
  • konsekvenser og helseeffekter av uforsvarlige arbeidstidsordninger
  • hvordan du kan sikre forsvarlige arbeidstidsordninger på din arbeidsplass

Etter innledningen åpner vi opp for spørsmål. Alle spørsmål blir anonymisert.

Målgruppe

Forsvarlig organisering av arbeidstid er spesielt viktig i ulykkesutsatte bransjer. Webinaret vil bruke bygg- og anleggsbransjen som eksempel for å belyse dette.

Webinaret er for arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud.

Påmelding

Webinaret er gratis, og vi vil gjerne at du melder deg på.
Påmelding: https://arbeidstilsynet.pameldingssystem.no/webinararbeidstid

Webinaret sendes på www.arbeidstilsynet.no/webinar 
Her finner du opptak av webinaret.

Velkommen!