Webinar: Anerkjenning gir motivasjon og betre helse

Webinar

Har du nokon gang fått veldig gode tilbakemeldingar på arbeidet du har gjort? Kanskje er arbeidet løfta fram for andre som viktig? Det påverka truleg både motivasjonen og arbeidsgleda di.

Forsking viser at om du får gode tilbakemeldingar og tilstrekkeleg anerkjenning, vil du stå sterkare i krevjande arbeidssituasjonar, jobbe betre, og bli mindre sjuk. Det skal vi snakke meir om i dette webinaret.

  • Når: 14. februar, kl. 09.0009.30 
  • Kvar: arbeidstilsynet.no/webinar
  • Påmeldingsfrist: 13. februar kl. 14.00 

Meld deg på webinaret her

Innhold 

Ubalanse mellom innsats og gevinst kan føre til muskel- og skjelettplager og psykiske plager. I dette webinaret skal vi blant anna  

  • snakke om korleis de kan jobbe med anerkjenning og tilbakemeldingar i eiga  verksemd 
  • gi råd for gode tilbakemeldingar
  • sjå på samanhengen mellom angerkjensle på jobb og helse . 

I webinaret møter du forskingsdirektør Stein Knardahl i Statens Arbeidsmiljøinstitutt  og seniorrådgivar Karin Scheel frå Arbeidstilsynet. Vi har også tatt turen ut i Trondheims gater for å høyre om vanlege folk meiner tilbakemelding og anerkjenning er viktig for deira motivasjon på jobb.

Målgruppe   

Hovudmålgruppaer leiarar, verneombod og tillitsvalde, men webinaret er opent for alle.

Påmelding   

Webinaret er gratis, men meld deg gjerne på slik at vi kan sende deg ei påminning før start og varsle deg ved eventuelle endringar. Du kan følge sendinga direkte på arbeidstilsynet.no/webinar.      
 

Dersom du ikkje kan delta på oppsett tidspunkt, kan du sjå webinaret i opptak på arbeidstilsynet.no/webinar når det er ferdig teksta.   
 

Velkommen!     

Illustrasjon av engasjerte mennesker i ring. De to i midten klasker med hverandre