Transport og trygghet - ta styringen på oppdraget

Skatt øst, Schweigaards gate 17, Oslo, 22. mars 2018

Dette er seminaret for deg som er ansvarlig for kjøp av transporttjenester, både for varer og personer. Nå har du muligheten til å møte sju statlige myndighetsorganer som du og din virksomhet på ulike måter er nødt til å forholde dere til – alle på en gang!

Hør siste nytt fra myndighetene og hvordan to store transportbestillere forholder seg til sitt samfunnsansvar. Her kan du også utveksle synspunkter og erfaringer med mange andre aktører i transportbransjen.

Tema for dagen:

  • Hvordan kan Treparts bransjeprogram transport bidra til at vi alle kan ta vår del av ansvaret for en seriøs transportbransje?
  • Tilsyn med oppdragsgiver
  • Hvilke krav gjelder for lønns- og arbeidsvilkår, og hvordan utfører du påseplikten?
  • Ny personvernlovgivning fra 25. mai
  • Kabotasje, fiktiv fakturering og konkurransevridning – felles ansvar
  • Mer effektiv fortolling
  • Seriøs versus kriminell
  • Samfunnsansvar og oppfølging – Posten Norge AS og Schenker AS

Målgruppe for dette arrangementet:

Alle som bestiller transporttjenester, både gods- og persontransport

Tid: Torsdag 22. mars kl 09.00-15.00
Sted: Skatt øst, Schweigaards gate 17, Oslo

Seminaret er gratis. Det vil bli servert en enkel lunsj.

Påmelding:

Du melder deg på via dette skjemaet:
Påmelding til seminaret «Transport og trygghet» (forms.office.com)

Påmeldingsfrist: Innen 16. mars

Arrangører:

Seminaeret er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Difi, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, Tolletaten og Datatilsynet. 

Denne invitasjonen i pdf-format:

pdf Invitasjon-seminar-transport-22-mars-2018.pdf