Nettmøte: Tilsyn i bygg- og anleggsbransjen 2022, våre funn og erfaringer

arbeidstilsynet.no/webinar

Bygg og anleggsbransjen er blant de mest utsatte bransjene for sykdom og ulykker forårsaket av arbeidet. Arbeidstilsynet jobber for å bedre det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet hos virksomhetene, og gjennomfører en stor andel tilsyn innen bransjen. Et prioritert område i 2022 er forebygging av muskel- og skjelettplager.

Vi inviterer til dette femte nettmøtet i en serie som vi håper skal gi deg kunnskap, verktøy og tiltak for å forebygge sykefravær i egen virksomhet.  

Når:16. november, kl. 13.00–13.40
Hvor: Digitalt 

Innhold

Hvordan fungerer tilsyn innen muskel og skjelettplager? Hva har Arbeidstilsynet erfart i tilsynene? Og hva er det virksomhetene bør bli bedre på?

I dette webinaret møter du Marita Scott som er seksjonsleder i avdeling tilsyn. Hun skal fortelle om:

  • hvorfor Arbeidstilsynet prioriterer å se etter forebygging av muskel- og skjelettplager i sine tilsyn
  • hvordan tilsynene gjennomføres
  • hva Arbeidstilsynet avdekker i bygg- og anleggsbransjen
  • hvilke pålegg som gis

Målgruppe 

Hovedmålgruppe for dette nettmøtet er ledere, verneombud, tillitsvalgte og de med stillinger innen HMS i bygg- og anleggsbransjen. 

Påmelding 

Nettmøtet er åpent og gratis for alle, følg det direkte på arbeidstilsynet.no/webinar. 

Registrer deg gjerne uansett for å få tilsendt eventuelle presentasjoner, og slik at vi kan varsle deg dersom det oppstår endringer. Påmeldingsfristen er satt til onsdag 16. november kl. 10.00. 
 
Hvis du ikke kan delta på oppsatt tidspunkt, vil du kunne se det i opptak på samme sted når opptaket er tekstet.     

Velkommen!