Webinar: Tilsyn – et steg i arbeidsmiljøutviklingen på din arbeidsplass

Webinar

Hva skjer når Arbeidstilsynet kommer til nettopp dere på tilsyn? I 2022 og 2023 er Nav prioritert for tilsyn, med spesielt blikk på forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og psykiske plager.

Det ligger mye planlegging bak et tilsyn. Hvorfor prioriterer vi nettopp NAV og hva er målet med tilsynet? Hva tenker leder og verneombud ved et NAV kontor i etterkant av at de har hatt Arbeidstilsynet på besøk? Det skal dette webinaret handle om. 

Meld deg på webinaret her Når: 14. desember, kl. 09.00-09.45

Påmeldigsfrist: 13. desember kl. 14.00

Innhold 

I dette webinaret vil du:  

  • Lære om hvilke risikofaktorer i arbeidet som påvirker arbeidsmiljøet på et Nav-kontor 
  • Møte fagfolk fra Arbeidstilsynet som snakker om hvilke forhold de setter lys på i tilsynet 
  • Høre hvordan en leder og et verneombud ved Nav-kontor opplevde et tilsyn  
  • Lære om hva det er lurt å gjøre for å forebygge arbeidsrelatert sykefravær og frafall med bakgrunn i muskel-, skjelett- og psykiske plager 

I webinaret møter du blant annet:   

  • Edle Utaaker, sjefsingeniør Arbeidstilsynet 
  • Kjell Roger Jæger, seniorinspektør Arbeidstilsynet 
  • Stein Atle Veland, fylkesdirektør Nav 
  • Leder og verneombud ved Nav Hustadvika 

Målgruppe 

Hovedmålgruppe for webinaret er ledere, ansatte innen HR /HMS og verneombud i offentlig sektor. Det er derimot åpent for alle som ønsker å være med. 

Påmelding 

Webinaret er åpent og gratis for alle, men meld deg gjerne på. Følg det direkte fra kl. 09.00 her, arbeidstilsynet.no/webinar.   

Hvis du ikke kan delta på oppsatt tidspunkt, vil du kunne se det i opptak på samme sted når opptaket er tekstet.     

Velkommen!  

En mann og en kvinne i en samtale ved et bord. Kvinnen er kledd i refleksvest fra Arbeidstilsynet.