Systematisk HMS-arbeid i overnatting og servering

Ålesund, 5. november 2018

Tidspunkt: 5. november 2018 kl. 09 - 15
Sted: Arbeidstilsynet, Retirovegen 4, Ålesund
Veiledere: Regionalt verneombud og inspektør fra Arbeidstilsynet

Veiledningen er gratis, og det vil bli enkel bevertning.

Målgruppe: Eiere, daglig ledere og verneombud i overnattings- og serveringsvirksomheter.

Temaer

  • Enkel oversikt over gjeldene regelverk for bransjen og informasjon om hvordan bruke det som arbeidsredskap i hverdagen
  • Gjennomgang av internkontrollforskriften § 5
  • Oversikt over roller og ansvar i HMS-arbeidet
  • Lære systematiske HMS-arbeidsmetoder som kan brukes i din bedrift
  • Synliggjøring av de økonomiske fordelene i et systematisk HMS arbeid
  • Erfaringsutveksling

Påmelding til: Regionalt verneombud Claudia Förster på e-post claudia.forster@rvohrr.no, eller tlf. 968 25 841.