Systematisk arbeid med HMS i overnatting og servering

Trondheim, 24. april 2018

Ordningen for regionale verneombud og Arbeidstilsynet Midt-Norge inviterer til et dagskurs for eiere, ledere og verneombud innen overnattings- og serveringsbransjen i Trondheim.

Tidspunkt: 24. april 2018, kl. 09.00 – 15.00

Sted: Arbeidstilsynet, Kongens gate 60, 7012 Trondheim

Veiledere: Regionalt verneombud og inspektør fra Arbeidstilsynet

Seminaret er gratis, og det vil bli enkel bevertning.

Temaer for veiledningen:

  • Enkel oversikt over gjeldene regelverk for bransjen og kunne bruke det som arbeidsredskap i hverdagen
  • Gjennomgang av internkontrollforskriften § 5
  • Oversikt over roller og ansvar i HMS-arbeidet
  • Lære systematiske HMS-arbeidsmetoder som kan brukes i din bedrift
  • Synliggjøring av de økonomiske fordelene i et systematisk HMS arbeid
  • Erfaringsutveksling

Påmelding til: Regionalt verneombud Claudia Förster på e-post claudia.forster@rvohrr.no, eller tlf. 968 25 841.