Sevesokonferansen 2024

Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, tirsdag 24. september 2024 – tirsdag 24. september 2024

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen. Konferansen skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll. 

I tillegg er konferansen en viktig møteplass for ledere, verneombud, HMS-koordinatorer i virksomheter og tilsynsmyndigheter.

Når: tirsdag 24. september kl. 9.30-17.00
Hvor: Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3 (maps.google.com)
Påmeldingsfrist: 23. august

Meld deg på her (ekstern lenke)

Hovedtemaer for årets konferanse

 • Risikostyring i storulykkevirksomheter
  Risikostyring favner så bredt at det kan være vanskelig å se helheten for de involverte. Vi trekker sammenhenger mellom praktisk implementering av prosessikkerhet og teoretisk forståelse for risikostyring. Innlegg blant annet fra Vysus Group og Yara Porsgrunn.

 • Ledelsens engasjement 
  Ledelsen er avgjørende for å kontinuerlig forbedre HMS og forhindre storulykker i en virksomhet, og er med det en viktig del av den røde tråden i HMS-arbeidet. Innlegg fra St1.

 • Læring fra hendelser
  Vi tenkte det ikke var mulig, men det skjedde. Hendelser skjer, alvorlige og mindre alvorlige. Hvordan dele erfaringer, og lære av hverandre? Innlegg blant annet fra Safetec, Barents Naturgass og Arbeidstilsynet

 • Samordning av beredskap
  Hvordan samordner vi vår beredskap med kommuner, nødetater og nabobedrifter for å redusere konsekvenser av storulykker? Innlegg blant annet fra Glencore Nikkelverk og DSB

Detaljert program vil oppdateres fortløpende her (dsb.no)

Pris

Konferansepris uten overnatting: 1850,-

Prisen inkluderer deltakeravgift, lunsj og pausemat.

Ved behov for overnatting fra 23. – 24. september, vennligst benytt følgende lenke. Pris: 1650,- (enkeltrom) ved bestilling før 15.august.

Storulykkemyndighetene er:

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Miljødirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Havindustritilsynet
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon