Seminar Skien: Arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap og godt partssamarbeid gir gevinster!

Torggata 18, 3717 Skien, tirsdag 18. juni 2024 – tirsdag 18. juni 2024

Vil du lære mer om hvordan du kan jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Og hvordan et godt partssamarbeid kan bidra til økt produktivitet? Da bør du bli med på regionalt IA-seminar i Skien!

Seminaret blir arrangert i samarbeid med Nav Vestfold og Telemark, NAV Arbeidslivssenter, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og partene.

Meld deg på seminaret her

Innhold

På seminaret forteller eksperter på arbeidsmiljøarbeid om hvordan man med enkle grep kan jobbe systematisk for å bedre eget arbeidsmiljø. Du får høre hvordan man kan få til et godt partssamarbeid i praksis, hva det vil å si å jobbe kunnskapsbasert og hvorfor det er så viktig. 

Du får også presentert digitale verktøy som kan hjelpe dere å få til dette. Verktøyene er kunnskapsbaserte, bransjetilpasset og gratis.   

Program for dagen:  

Dørene åpner, enkel servering fra kl. 8.30 

 • Velkommen 
 • Samsnakk/diskusjon ved Arbeidslivsrådet i Vestfold og Telemark, NAV, NHO, Unio, LO og KS, ledet av regiondirektør NAV Vestfold og Telemark, Anders Anundsen
 • Kunnskapsbasert arbeidsmiljøarbeid, ved STAMI
 • Arbeidstilsynets rolle i IA-arbeidet, ved Arbeidstilsynet 
 • Verktøyet En bra dag på jobb, ved STAMI 
 • Verktøyet Arbeidsmiljøhjelpen, ved Arbeidstilsynet 
 • Lunsj 
 • Arbeidslivssenteret rolle i IA arbeidet, ved NAV Arbeidslivssenter  
 • Partsamarbeid i praksis, et virksomhetseksempel 
  Partsgruppen fra sengepost mage/tarm/infeksjon ved Sykehuset Telemark ved avdelingsleder Benedicte Børge-Ask, ansattrepresentant Hege Brokeland Holst og seksjonsleder Monica Sollid Frantzen
 • Avslutning 

Vi serverer enkel lunsj. 

Målgruppe

Seminaret er rettet mot ledere, verneombud, tillitsvalgte og HR- og HMS-personell som ønsker å styrke kompetansen og engasjementet for arbeidsmiljøet. Den største gevinsten får man om leder og tillitsvalg/verneombud deltar sammen.

Praktisk

Det er gratis å delta på seminaret. Vi serverer enkel lunsj, og du må derfor melde deg på for å delta. Påmeldingen er bindende.  

Om du likevel ikke kan delta, er det fint om du melder deg av igjen innen påmeldingsfristen. Slik frigir du plassen din til noen andre. Tallet på plasser er begrenset.

Velkommen!