Seminarer: Varsling i arbeidslivet

I din virksomhet

Hva er varsling, og hvordan bør arbeidsgiver håndtere interne varsel? Ta kontakt for gratis seminar som er tilpasset virksomheten din.

I januar 2020 fikk vi nye regler om varsling i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A er nå klarere på hva arbeidsgiver har plikt til å foreta seg i forbindelse med varsling, blant annet gjennom arbeidsgivers aktivitetsplikt. Lovendringene gjelder for alle virksomheter med ansatte.

Nå tilbyr Arbeidstilsynet offentlige og private virksomheter gratis halvdagsseminarer om varsling.  

Tema

 • Hva er varsling og hva er ikke varsling?
 • Hva er forskjellen på varsling, avvik, klage og andre ytringer?
 • Hvorfor har vi et regelverk om varsling?
 • Regelverket om varsling, inkludert
  • retten til å varsle
  • fremgangsmåter ved varsling
  • arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling
  • forbudet mot gjengjeldelse
  • plikten til å utarbeide varslingsrutiner

Målgrupper

 • Arbeidsgiver, arbeidsgivers representanter, verneombud og tillitsvalgte i offentlige og private virksomheter
 • Organisasjoner og arbeidslivsforeninger
 • Bedriftshelsetjenester

Seminaret kan tilpasses behovene og deltakerne i virksomheten. Seminaret legger til rette for dialog, spørsmål og refleksjon.

Sted

Seminaret kan foregå i lokalene til virksomheten eller i andre lokaler som egner seg.

Kontakt og spørsmål

Er virksomheten din interessert i et tilrettelagt varslingsseminar, eller har du spørsmål? Ta kontakt med Arbeidstilsynet ved Christin Nylund Bergan:
E-post: christin.bergan@arbeidstilsynet.no
Telefon: 90 06 15 27

Merk: Etterspørselen etter varslingsseminarer er gledelig stor! Dessverre fører det til at vi ikke greier å imøtekomme alle henvendelsene umiddelbart, men ta kontakt, så vurderer vi ønskene fortløpende.