Seminar i Stavanger: Kloke grep i omstilling

Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger

Arbeidslivet er i stadig endring. Men kva kloke grep kan verksemder ta for å oppretthalde eit godt arbeidsmiljø også under omstilling? Vi inviterer til gratis seminar i Stavanger om temaet. 

Merk påmeldingsfrist: 11. september kl. 15.00.

Innan næringar som petroleumsindustri, politi/brannvern og offentleg administrasjon har kring 50 prosent av de tilsette opplevd omstilling eller større omorganiseringar. Velkommen til seminar!

  • Når: torsdag 14. september frå 13.00 til 15.00 
  • Stad: Professor Olav Hanssens vei 10, Petroleumstilsynet sine lokaler (ekstern lenke, maps.google.com) 
  • Påmeldingsfrist: 11. setptember kl. 15.00

Meld deg på seminar om omstilling her 

Innhald

På samlinga får du råd, tips og erfaringar du kan bruke i eiga verksemd. Vi startar med fagleg innblikk i temaet omstilling, krav i regelverket og erfaringar frå tilsyn. Deretter har vi spennande gjestar i ein open panelsamtale.

  • Velkommen ved Arbeidstilsynet 
  • Oljenedtur og behov for omstilling – verknadar for kven og korleis? Ved seniorforskar Kari Kjestveit, NORCE 
  • Erfaringar frå tilsyn ved Arbeidstilsynet
  • PAUSE
  • Panelsamtale med hovudverneombod Erika Torgersen UiS, distriktssekretær Odd Helge Henriksen LO Stat,  konserndirektør organisasjon Christina Therese Brunner NORCE og Arbeidstilsynet/tilsyn
  • Dei menneskelege reaksjonane ved omstilling ved seniorrådgivar Annelise Nilsen NAV Arbeidslivssenter
  • Avslutning og evaluering og takk for i dag

Du vil også få prøve nettressursar som kan bidra i det førebyggande arbeidsmiljøarbeidet. Vi legg opp til dialog og erfaringsutveksling.

Målgruppe 

Målgruppe for seminaret er leiiarar, tillitsvalgte, verneombod og HR/HMS-personell.

Påmelding 

Seminaret er gratis, men du må melde deg på for å delta. Eventuelle reisekostnadar vert ikkje dekka.

Praktisk  

Vi anbefaler bruk av kollektivtransport. Det er et begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig. Dersom du kjører egen bil må du henvende deg til resepsjonen for registrering. Du må fremvise gyldig ID og ha med registreringsnumer. Digitalt førerkort godkjennes ikke som identifikasjon. 

Velkommen!