Morgenmøte Trondheim: Kloke grep i omstilling

Scandic Hotel Nidelven

36% av ansatte på kontorarbeidsplasser har opplevd omstilling eller større endringer. Hvordan kan dere ivareta arbeidsmiljøet samtidig som dere gjennomfører gode omstillingsprosesser?

  • Når: 15. februar, klokken 09:00–12:00
  • Hvor: Scandic Hotel Nidelven 
  • Påmeldingsfrist: 13. februar kl. 10.00

Meld deg på morgenmøte om omstilling her (arrangementet er nå fulltegnet, men du kan registrere deg på venteliste, og vil få beskjed dersom noen melder seg av). 

Innhold

På samlingen møter du Oscar Amundsen som er professor i organisasjonsforskning fra NTNU. Han vil med bakgrunn i sin forskningsbaserte kunnskap og praktiske eksempler fra norske virksomheter, fortelle oss om gode grep ved omstilling og endring. 

Målet med innlegget er å vise hva som fremmer (og hva som hemmer) evnen til endring og omstilling. Aktuelle tema vil være: 

  • Hvordan tillit virker i en organisasjon 

  • Betydningen av selvstyrt arbeid og indre motivasjon 

  • Forståelse av naturlige reaksjoner på endring 

  • Utfordringer knyttet til medvirkning

Oscar har nylig utgitt boken “Drømmeorganisasjonen. Åtte ting ledere bør vite om endring og innovasjon”. Han har bred erfaring fra forskning på ulike bransjer og virksomheter, særlig innenfor utvikling, endring, kultur og innovasjon i organisasjoner.  

Arbeidstilsynet vil også presentere gratis nettressurser og verktøy som du kan bruke i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. 

Vi legger opp til dialog og erfaringsutveksling, og du får tips og råd som du kan ta med hjem til egen virksomhet. 

Målgruppe 

Hovedmålgruppe for morgenmøtet er ledere, tillitsvalgte, verneombud og HR/HMS-personell på kontorarbeidsplasser. 

Påmelding 

Morgenmøtet er gratis, men du må melde deg på for å delta. Eventuelle reisekostnader dekkes ikke. Vi serverer en lett frokost.  

Velkommen!

Fortvilet legomann som ser i kamera på en stol foran en kontorpult