HMS-konferansen - Bygg og anlegg

Lillestrøm, 6. november 2018

Den nasjonale HMS-konferansen for bygg og anlegg arrangeres på Lillestrøm 6. - 7. november 2018. 

Årets konferanse er den 10. i rekken og arrangementet har de siste årene hatt om lag 400 deltagere.

Hovedtemaer på konferansen er:

  • HMS gjennom 10 år – en næring som tar grep
  • Sikkerhet og seriøsitet
  • Tallenes tale – litt fakta
  • Læring. Før – under – etter. Sikkerhetskultur
  • Praktisk HMS og sikkerhetskultur
  • Fareområde: løfteoperasjoner

Det flere interessante innledere fra både offentlige og private aktører. Arbeidstilsynet deltar med et innlegg om om helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg.

Program og påmelding:HMS-konferansen 2018 (eba.no) 

Konferansen finner sted på Thon Hotel Arena på Lillestrøm 6.-7. november 2018.