Bruk og vedlikehold av maskiner og arbeidsutstyr

Statens hus i Trondheim, onsdag 15. april 2020

I arbeidslivet skjer det mange skader og ulykker, og de fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.

Bli med på gratis seminar om maskinsikkerhet!  

På dette arrangementet vil Arbeidstilsynet gjennomgå krav til risikovurdering, tilrettelegging og opplæring, krav til vedlikehold og vern på maskiner og arbeidsutstyr.

Arrangementet er aktuelt for:

 • bedriftsledere
 • verneombud
 • teknisk personell
 • tilsynspersonell
 • ansatte i bedriftshelsetjenester

Arrangementet er gratis!

Tidspunkt og sted

15. april kl. 10.00–15.00 i Statens hus i Trondheim (Prinsensgt. 1). 

Det er adgang til å kjøpe lunsj i husets kantine.

Påmelding

Meld deg på her innen 3. april:Påmelding til seminar om maskinsikkerhet 15. april.  

Foreløpig program

Krav til risikovurdering av maskiner og arbeidsutstyr

 • Hva er Arbeidstilsynets forventninger til risikovurdering av maskiner?
 • Hvorfor er bruksanvisningen så viktig?
 • Når kreves ny risikovurdering og CE-merking ved endringer og sammenstilling av maskiner?

Tilrettelegging og opplæring for bruk av maskiner og arbeidsutstyr

 • Valg og tilrettelegging av maskiner og arbeidsutstyr
 • Krav til kompetanse for arbeidsleder
 • Ulike typer opplæring

Krav til vern på maskiner

Hvilke forventninger har Arbeidstilsynet til:

 • bruk og vedlikehold av vern på maskiner og arbeidsutstyr?
 • ettermontering av vern på eldre maskiner?

Personsikkerhet ved vedlikehold av maskiner og arbeidsutstyr

Hvilke forventninger har Arbeidstilsynet til:

 • sikkert vedlikeholdsarbeid
 • bruk av lås og merk ved vedlikeholdsarbeid

Spørsmål for panelet

Foredragsholderne vil samles i et panel for å svare på spørsmål fra salen.

Det er anledning å stille forhåndspørsmål på påmeldingssiden når du melder deg på seminaret.

Kontaktperson

Nils Martin Sellgren

Sjefingeniør

92 24 13 66