BHT erfaringssamling Tromsø: Kartlegging og risikovurdering

Stortorget 2

Kartlegging og risikovurdering danner grunnlaget for det systematiske HMS arbeidet i virksomhetene. BHT skal bistå virksomhetene i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Hva er en god risikovurdering? Hvordan skal virksomhetene lykkes med det systematiske forebyggende arbeidet?

Velkommen til erfaringssamling for alle som jobber i bedriftshelsetjenesten. 

  • Når: tirsdag 16. januar kl. 12.00-15.30
  • HvorArbeidstilsynets lokaler, Stortorget 2
  • Påmeldingsfrist: 15. januar kl. 12.00

Meld deg på samlingen her

Innhold

Innholdet i samlingen vil være gjennomgang av vår oppdaterte temaside om risikovurdering på arbeidstilsynet.no. En inspektør vil fortelle hva de ser etter på tilsyn knyttet til risikovurderinger og hvordan de vurderer disse.

I tillegg vil Petroleumstilsynet vil være til stede, og ikke minst vil vi ha god tid til erfaringsdeling og gruppediskusjoner. 

Målgruppe

Alle ansatte i bedrifthelsetjenesten.

Påmelding

Erfaringssamlingen er gratis, men du må melde deg på. Frist for påmelding er 15. januar kl. 12.

Vi har et begrenset antall plasser. Skulle du bli forhindret i å møte, er det viktig at vi får beskjed så tidlig som mulig. 

Vel møtt!