Nettmøte: Reduser sykefravær og få bedre arbeidsmiljø med Arbeidsmiljøportalen

arbeidstilsynet.no/webinar

Bygg og anleggsbransjen er blant de mest utsatte bransjene for sykdom og ulykker forårsaket av arbeidet. Det er derfor viktig å jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljøet. Gjennom dette møtet vil du få innsikt i en nettside som samler fakta og tips til å jobbe forebyggende med arbeidsmiljøet i bygg- og anleggsbransjen.

Vi inviterer til dette sjette nettmøtet i en serie som vi håper skal gi deg kunnskap, verktøy og tiltak for å forebygge sykefravær i egen virksomhet.

Når: 1. desember kl. 09.00-09.30
Hvor: Digitalt
Påmeldingsfrist: 29. november kl. 14.00

Innhold

Hva betyr det at vi må jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljøet, og hvor finnes denne kunnskapen?

Arbeidsmiljøportalen er en nettside der du finner fakta, statistikk og hjelp til å jobbe med arbeidsmiljøet. Det unike med arbeidsmiljøportalen er at kunnskapen er bransjespesifikk.

I dette møtet skal vi gå gjennom Arbeidsmiljøportalen og vise hva du finner av kunnskap som kan være til hjelp for å bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet.

Tema i nettmøtet:

  • Hva er arbeidsmiljø
  • Hva tilbyr arbeidsmiljøportalen?
  • Innsikt i hva som gir mest fravær i bygg- og anleggsbransjen

Målgruppe 

Hovedmålgruppe for dette nettmøtet er ledere, verneombud, tillitsvalgte og de med stillinger innen HMS i bygg- og anleggsbransjen. 

Påmelding 

Påmeldingsfristen har nå gått ut, men nettmøtet er åpent og gratis for alle. Se det direkte på arbeidstilsynet.no/webinar. 

Hvis du ikke kan delta på oppsatt tidspunkt, vil du kunne se det i opptak på samme sted når opptaket er tekstet. 

Velkommen!