Arbeidshelse og fysisk aktivitet

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo og direktesending på nett, 28. november 2017

Arbeidsplassen er en viktig helsefremmende arena. Konferansen har til hensikt å løfte temaet fysisk aktivitet i arbeidslivet i et langsiktig perspektiv for å styrke arbeidshelsen.

Arbeidsplassen er en viktig helsefremmende arena. Konferansen har til hensikt å løfte temaet fysisk aktivitet i arbeidslivet i et langsiktig perspektiv for å styrke arbeidshelsen.

Dette er med bakgrunn i at fremtidens arbeidstakere må stå lengre i jobb og være robuste nok til å kunne gjøre det. Mange må være friske og sterke nok til å kunne stå i arbeid til de er 70 år. Det vil være en utfordring når en ser til det fysiske aktivitetsnivået blant dagens barn, unge og voksne.

Les mer og meld deg på på Helsedirektoratets nettsider