Arbeidstilsynet Oslo

Regionen omfatter Oslo fylke. I tillegg er Sekretariatet for regionale verneombud lokalisert ved Oslo-kontoret.

Besøksadresse: Stenersgata 1d, Oslo
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Regiondirektør: Ørnulf Halmrast (mobiltlf.: 917 85 129)

Tilsynsleder: Morten Kjerstad Larsen (mobiltlf.: 950 71 016)

Tilsynsleder: Torunn Omvik (mobiltelefon: 920 10 825)

Tilsynsleder: Katarina Øi Heidem (mobiltelefon: 992 73 197)

Tilsynsleder: Liv Engvik (mobiltelefon: 997 38 545)

Administrativ leder: Haakon Lehmann (mobiltelefon: 932 07 815)

Om bruk av e-post

Forespørsler som krever saksbehandling må besvares skriftlig på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven. Husk derfor alltid å opplyse om postadresse, også når du bruker e-post. Forespørsler uten postadresse vil ikke kunne besvares.

Sekretariatet for regionale verneombud

Sekretariatet for regionale verneombud er lokalisert ved Arbeidstilsynet for Oslo.

Besøksadresse: Steners gt. 1E, Oslo
Postadresse: Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo
www.rvofond.no

Bygg- og anleggsbransjen:

bafondet@arbeidstilsynet.no
Tlf: 815 58 070

Hotell-, restaurant- og renholdsbransjen:

hrrfondet@arbeidstilsynet.no
Tlf: 815 58 073