Post til og fra Arbeidstilsynet

All post til Arbeidstilsynet sendes til:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Offentlige virksomheter som bruker SvarUt/eFormidling skal bruke vårt organisasjonsnummer 974 761 211. Arbeidstilsynet vil selv videreformidle henvendelsene elektronisk til nærmeste regionkontor.

Når du får digital post fra Arbeidstilsynet

Har du fått en sms eller e-post med varsel om post fra Arbeidstilsynet? Da har vi sendt et brev til din virksomhets digitale postkasse.

Du laster ned brevet (PDF) fra meldingsboksen din i Altinn. Den digitale postkassen er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt. Over 500 statlige virksomheter og kommuner sender brev digitalt i dag.

Til forskjell fra privatpersoner kan ikke virksomheter nekte å kommunisere elektronisk med det offentlige. Men, du skal varsles på nytt hvis brevet ikke blir åpnet innen 7 dager.

Klagefrist på vedtak løper fra det første varselet fra Arbeidstilsynet om at vedtaket er gjort tilgjengelig. Det vil si når du har fått melding på e-post eller SMS om brev fra oss.

Du varsles på nytt hvis brevet ikke blir åpnet innen 7 dager, men klagefristen løper allerede fra første varsel.

Når du har blitt varslet om du har fått et brev, er det ditt eget ansvar å lese det. 

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn, kan du kontakte Altinn brukerservice: https://www.altinn.no/hjelp/ eller ringe telefonnummer 75 00 60 00.

Har du spørsmål om digital post fra Arbeidstilsynet kan du ring vårt sentralbord oss på telefonnummer 73 19 97 00 (tastevalg 2).

Når kan du ringe?

Mandag til fredag, kl. 08:00–15:30

Stengt lørdager og søndager

Innsyn

Du kan søke i Arbeidstilsynets postjournal via www.einnsyn.no.
Les mer om innsyn.