Tilsyn

Avdeling for tilsyn gjennomfører forebyggende tilsynsaktiviteter i tråd med regelverket. 

Avdelingsdirektør: Stig Magnar Løvås (mobiltelefon: 97 40 69 65)

Seksjoner

Nasjonal seksjon for tilsyn

Ansvar for koordinering av HMS-etatene, Arbeidstilsynets tilsynsaktivitet for forebygging av storulykker og forebyggende tilsynsaktivitet innen arbeidsdykking, inkl. røyk- og kjemikaliedykking.

Fungerende seksjonsleder: Stig Magnar Løvås (mobiltelefon: 97 40 69 65)

Øst

Dekker Oslo, Innlandet og Viken (de delene som tidligere var Østfold og Akershus)

Tilsynsseksjon 1 Øst

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringen bygg og anlegg i søndre del av område Øst.

Seksjonsleder: Torunn Omvik (mobiltelefon: 92 01 08 25)

Tilsynsseksjon 2 Øst

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene industri og akvakultur, samt oppfølging av arbeidsulykker og meldinger om asbestarbeid i område Øst.

Fungerende seksjonsleder: Vigdis Tingelstad (mobiltelefon: 47 25 84 88)

Tilsynsseksjon 3 Øst

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene helse og sosial og undervisning, samt oppfølging av meldinger om arbeidsrelatert sykdom i nordre del av område Øst.

Seksjonsleder: Mette Bakkerud Lundeland (mobiltelefon: 99 23 15 41)

Tilsynsseksjon 4 Øst 

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene overnatting og servering, transport og renhold i område Øst. 

Seksjonsleder: Liv Engvik (mobiltelefon: 99 73 85 45)

Tilsynsseksjon 5 Øst 

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene bygg og anlegg i nordre del av område Øst og jord- og skogbruk i hele område Øst.

Seksjonleder: Bård Hjort (mobiltelefon: 40 85 82 61)

Tilsynsseksjon 6 Øst

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene helse og sosial og undervisning, samt oppfølging av meldinger om arbeidsrelatert sykdom i søndre del av område Øst.

Fungerende seksjonsleder: Hege Kristin Moløkken (mobiltelefon: 90 53 05 02)

Sør

Dekker Vestfold og Telemark, Agder og Viken (den delen som tidligere var Buskerud). 

Tilsynsseksjon 1 Sør

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen bygg og anlegg i område Sør. 

Seksjonsleder: Bjørn Tore Hansen (mobiltelefon: 95 21 97 74)

Tilsynsseksjon 2 Sør

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene industri, akvakultur og jord- og skogbruk, samt oppfølging av arbeidsulykker og meldinger om asbestarbeid i område Sør.

Seksjonsleder: Runar Hauge (mobiltelefon: 91 65 31 03)

Tilsynsseksjon 3 Sør 

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene helse og sosial og undervisning, samt oppfølging av meldinger om arbeidsrelatert sykdom i område Sør. 

Seksjonsleder: Øyvind Arnegård (mobiltelefon: 40 45 51 11)

Tilsynsseksjon 4 Sør

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene overnatting og servering, transport og renhold i område Sør.

Seksjonsleder: Jørn Fougner (mobiltelefon: 48 02 68 24)

Vest

Dekker Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. 

Tilsynsseksjon 1 Vest

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringen bygg og anlegg i Vestland.

Seksjonsleder: Marita Scott (mobiltelefon: 46 50 06 03)

Tilsynsseksjon 2 Vest

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene industri og akvakultur, samt oppfølging av arbeidsulykker og meldinger om asbestarbeid i område Vest. 

Seksjonsleder: Jan Petter Sæbø (mobiltelefon: 48 40 38 87)

Tilsynsseksjon 3 Vest

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene helse og sosial og undervisning, samt oppfølging av meldinger om arbeidsrelatert sykdom i område Vest.

Seksjonsleder: Guro Fykse (mobiltelefon: 95 09 28 64)

Tilsynsseksjon 4 Vest

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene overnatting og servering, transport og renhold i område Vest.

Seksjonsleder: Johs B. Lægland (mobiltelefon: 48 12 02 20)

Tilsynsseksjon 5 Vest

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene bygg og anlegg i Rogaland og Møre og Romsdal og jord- og skogbruk i hele område Vest.

Seksjonsleder: Hallvard Olav Solevåg (mobiltelefon: 95 77 89 51)

Nord

Dekker Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag. 

Tilsynsseksjon 1 Nord

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringen bygg og anlegg i område Nord.

Fungerende seksjonsleder: Rosmari Johnsen (mobiltelefon: 99 29 10 65)

Tilsynsseksjon 2 Nord

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene industri, akvakultur og jord- og skogbruk, samt oppfølging av arbeidsulykker og meldinger om asbestarbeid i område Nord.

Seksjonsleder: Marit Torsvik (mobiltelefon: 99 26 72 70)

Tilsynsseksjon 3 Nord 

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene helse og sosial og undervisning, samt oppfølging av meldinger om arbeidsrelatert sykdom i område Nord.

Seksjonsleder: Harald Gran (mobiltelefon: 94 82 99 13)

Tilsynsseksjon 4 Nord

Ansvar for forebyggende tilsynsaktivitet innen næringene overnatting og servering, transport og renhold i område Nord.

Seksjonsleder: Olaug Iren Fossbakk (mobiltelefon: 91 88 97 48)

 

Kontakt

Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt