Kommunikasjon og brukerdialog

Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog har ansvar for Arbeidstilsynets interne og eksterne kommunikasjon, og brukerdialog i etaten. 

Avdelingsdirektør: Stig Inge Eikemo (mobiltelefon: 90 07 03 84) 

Seksjoner

Seksjon for samfunnskontakt og kanaler

Ansvar for presse, sosiale medier og etatens nettsider. 

Fungerende seksjonsleder: Stig Inge Eikemo (mobiltelefon: 90 07 03 84) 

Seksjon for veiledning og kommunikasjon

Planlegger og koordinerer kommunikasjons- og veiledningsaktiviteter, samt kampanjer. 

Fungerende seksjonsleder: Stig Inge Eikemo (mobiltelefon: 90 07 03 84) 

Seksjon for kunnskapsformidlig - inkluderende arbeidsliv

Seksjonsleder: Monica Varem Pettersen (mobiltelefon 47 75 33 99)

Seksjon for svartjeneste

Besvarer og veileder publikum i spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter. 

Fungerende seksjonsleder: Beate Karlsen (mobiltelefon 91 86 51 43)

Telefon: 73 19 97 00 (tastevalg 1)

Seksjon for regionale verneombud

Sekretariat for regionale verneombud (RVO) innen hotell-, restaurant og renhold samt bygg og anlegg. 

Seksjonsleder: Kristin Been Tofte (mobiltelefon 91 66 58 58)  

Besøksadresse: Steners gt. 1E, Oslo
Postadresse: Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo
Nettside: www.rvofond.no

Bygg- og anlegg:
bafondet@arbeidstilsynet.no
Telefon: 21 56 66 00

Hotell-, restaurant- og renholdsbransjen:
hrrfondet@arbeidstilsynet.no
Telefon: 21 56 66 05

Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt