Arbeidsmiljø og regelverk

Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk arbeider med kunnskap om arbeidsmiljø, risikoforhold og trender i arbeidslivet, samt regelverksutvikling.

Avdelingsdirektør: Monica Seem (mobiltelefon: 95 83 45 73)

Seksjoner

Seksjon for arbeidsmiljøfag og analyse

Fungerende seksjonsleder: Monica Seem (mobiltelefon: 95 83 45 73)

Seksjon for regelverk

Fungerende seksjonsleder: Monica Seem (mobiltelefon: 95 83 45 73)

Seksjon for markedskontroll

Seksjonsleder: Tore Jeppe Sørhaug (mobiltelefon: 91 59 66 24)

Kontakt

Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt