Arbeidslivskriminalitet

Avdelingen koordinerer Arbeidstilsynets aktiviteter rettet mot
arbeidslivskriminalitet, i tråd med regjeringens strategi mot a-krim og i samarbeid med andre etater. 

Avdelingsdirektør: Borghild Lekve (mobiltelefon: 46 44 91 47)

Seksjoner

Nasjonal seksjon arbeidslivskriminalitet

Fungerende seksjonsleder: Borhild Lekve (mobiltelefon: 46 44 91 47)

Seksjon arbeidslivskriminalitet Nord

Dekker Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag. 

Seksjonsleder: Inger Marie Seth (mobiltelefon: 95 05 30 60)

Seksjon arbeidslivskriminalitet Vest

Dekker Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. 

Seksjonsleder: Øystein Andersen (mobiltelefon: 45 87 49 40)

Seksjon arbeidslivskriminalitet Sør

Dekker Vestfold og Telemark, Agder og Viken (den delen som tidligere var Buskerud). 

Seksjonsleder: Marianne Pedersen (mobiltelefon: 95 96 01 62)

Seksjon arbeidslivskriminalitet Øst, Oslo

Seksjonsleder: Katarina Øi Heidem (mobiltelefon: 99 27 31 97)

Seksjon arbeidslivskriminalitet Øst, Lillestrøm

Seksjonsleder: Cathrine Prahl Reusch (mobiltelefon: 97 75 88 05)

Kontakt

Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt