Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)

I 2013 tok byggenæringen initiativ til å etablere et bransjeovergripende samarbeid for å få ned antall ulykker i næringen. Prosessen munnet ut i et «HMS-Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring» som ble signert 18. juni 2014.

Underskriverne av charteret omfattet myndighetene (v/Arbeids- og sosialministeren), byggherrer, de prosjekterende, utførende, og arbeidstakersiden. I etterkant kom også undervisningssiden (NTNU) med. Arbeidstilsynet representerte myndighetene i styringsgruppen og fungerte også som styringsgruppens sekretariat. I 2017 ble tiltaksplanen for charter-samarbeidet revidert og avtalen resignert.

Arbeidet med oppfølging charteret var i hovedsak organisert som dugnadsarbeid hos deltagerne. De så derfor et behov for å sikre en mer robust og langsiktig organisering av arbeidet. 

Høsten 2017 besluttet charterets styringsgruppe å endre navn til Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA), og etablere SfS BA som en medlemsorganisasjon. 

Les mer:

Samarbeid for sikkerhet i Bygg og anlegg (www.sfsba.no).


Konverter denne siden til PDF