Psykososiale risikofaktorer

Det psykososiale arbeidsmiljøet dreier seg først og fremst om de mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen.

Husk at også det psykososiale arbeidsmiljøet skal inngå i en kartlegging og risikovurdering.

Ingen skal utsettes for vold, trusler, trakassering eller utilbørlig opptreden på arbeidsplassen. Ei heller uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Dette kan for eksempel være emosjonelle belastninger som kan oppstå i arbeidssituasjoner der man må undertrykke egne følelser i arbeid med kunder, pasienter, klienter, bruker elever og lignende.

Arbeidet skal også legges til rette slik at det fremmer mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre medarbeidere, og sikre integritet og verdighet for den enkelte ansatte.

< Forrige 10 av 11 Neste