Opplæring

God informasjon og opplæring gir de ansatte innsikt og trygghet når de skal utføre arbeidsoppgavene sine.

Det er spesielt viktig for de som bruker arbeidsutstyr eller håndterer produkter som kan være farlig. Opplæring og informasjon til unge arbeidstakere er spesielt viktig. Enkelte arbeidsoppgaver er så risikofylt at de krever sertifisert opplæring.

  1. Skaff oversikt over arbeidsoppgavene og vurder potensielle farer
  2. Vurder behovet for informasjon og opplæring knyttet til potensielle farer
  3. Sørg for at arbeidstaker har nødvendig kompetanse til å gjøre jobben sin på en trygg og god måte
  4. Opplæring skal gis på et språk som arbeidstaker forstår
  5. Opplæring må gjentas når det er nødvendig
< Forrige 7 av 9 Neste