Medvirkning

Engasjerte og motiverte ansatte er med på å skape et godt arbeidsmiljø.

Ansatte som blir involvert får et større eierskap til virksomheten og arbeidsoppgavene sine. Siden de er tettere på utfordringene, kan de også bidra med viktige erfaringer og løsninger. Ikke minst kan de bidra til å sikre at rutiner stemmer overens med praksis. Dette kalles medvirkning.

Råd til arbeidsgiver:

  • Etabler gode arenaer for medvirkning
  • Informer godt om hva som skjer
  • Gjør instrukser, rutiner og reglement kjent
  • Gå foran som et godt eksempel og etterlev rutinene

Bilde som illustrerer samarbeid med de ansatte

< Forrige 5 av 9 Neste