Praktisk bruk av arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidsmiljøforskriftene har en systematikk som følger virksomheten fra planlegging av aktiviteter til de er i full drift - både før en aktivitet starter, og mens den pågår. 

Et eksempel på en stegvis tilnærming:

Første steg er å ta en gjennomgang av forskrift om organisering ledelse og medvirkning. Viktige stikkord før du tar i bruk maskinen er blant annet krav til medvirkning, risikovurdering og opplæring. 

I arbeidsplassforskriften finnes en egen bestemmelse om støy og vibrasjoner. 

Krav knyttet til sikker gjennomføring av arbeidet finner du i forskrift om utførelse av arbeid. 

Virksomheten finner hvilke tiltaksverdier og grenseverdier de må overholde i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. 

 

< Forrige 5 av 6 Neste