Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften er også kjent som "HMS-forskriften". Internkontroll er en helt konkret oppskrift på hvordan en virksomhet skal jobbe med HMS. 

Internkontrollforskriften stiller blant annet krav til at HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig. Det skal blant annet være skriftlige beskrivelser av: 

  • hvordan ansvar og oppgaver innenfor HMS er fordelt
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført
  • hva som skal gjøres, når og av hvem (handlingsplan)
  • rutine for å håndtere feil og mangler

Hvor omfattende dette arbeidet trenger å være avhenger at om du har mye eller lite risiko i din virksomhet. 

Ark som viser punkter som er haket av. Illustrasjon.

Les mer

Internkontroll
< Forrige 3 av 6 Neste