Finn registrerte bemanningsforetak

Alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrerte som bemanningsforetak (bemanningsbyrå) av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe tjenester fra bemanningsforetak som ikke er registrerte i dette registeret.

Du kan søke i registeret over registrerte bemanningsforetak for å sjekke om en virksomhet er registrert.

Du kan også finne bemanningsforetak i ditt område ved å søke i kart eller liste.

Virksomheter som ikke står oppført i dette registeret, eller har søknad under behandling eller ikke oppfyller kravene til registrering, kan ikke lovlig drive utleie av arbeidskraft i Norge.

Les mer om kravene til bemanningsforetak

Datasettet til registrerte bemanningsforetak ligger på Felles datakatalog (data.norge.no)