Tvisteløsningsnemnda

Etter arbeidsmiljøloven kan visse tvister avgjøres i tvisteløsningsnemnda. Tvisteløsningsnemnda er et eget forvaltningsorgan og er ikke underlagt Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet fungerer som sekretariat for nemnda.

Her finner du nettsidene til Tvisteløsningsnemnda 

På nettsidene finner du også en oversikt over tidligere vedtak fra nemnda.


Konverter denne siden til PDF