Register for vedtak i arbeidstidssaker

Her kan du søke etter alle arbeidstidsvedtak Arbeidstilsynet har behandlet etter 1. juli 2015. Dokumenter som ikke er unntatt offentlighet etter offentleglova, kan du laste ned direkte herfra. Hvis dokumentene i dette registeret er unntatt offentlighet etter offentleglova, må du bestille innsyn i dem.

MERK: Register for publisering av vedtak i arbeidstidssaker er oppdatert og à jour til og med 25. februar 2020. Etter den tid har vi dessverre hatt tekniske problemer med løsningen for publisering. Vi jobber med å få på plass fulltekstpublisering av denne type dokumenter via eInnsyn. Frem til ny løsning er på plass må du bestille dokumenter du ønsker innsyn i via vår postjournal på eInnsyn: https://einnsyn.no